//

Examenontwikkeling in route 1


Examenontwikkeling in route 1

Route 1 gaat over de inkoop van exameninstrumenten bij een gecertificeerde instantie. Het betreft de inkoop van valide instrumenten met een vaste examenopdracht of met een instructie om deze examenopdracht zelf te schrijven.

Scholen die route 1 volgen, volgen vaak de collectieve afspraken om in principe in te kopen.

GOC is geen erkende examenleverancier.