//

Examenontwikkeling in route 2


Examenontwikkeling in route 2

GOC ontwikkelt in opdracht van scholen ook examens voor de verschillende kwalificatiedossiers en keuzedelen via route 2.

Waarom route 2?
Een onderwijsinstelling kan ervoor kiezen om zelf of samen met andere scholen een valide exameninstrument te construeren in route 2. Zie voor meer informatie: https://stichtingvalideringexamensmbo.nl zie het kopje route 2 zelf-construeren.

Er zijn verschillende redenen waarom je als onderwijsinstelling zou willen kiezen voor het ontwikkelen van je eigen valide examens in plaats van inkoop:

  • Je wilt graag een examen ontwikkelen dat volledig aansluit op het onderwijs van de onderwijsinstelling;
  • Je hebt een bepaalde visie op examinering en de in te kopen examens sluiten daar onvoldoende op aan;
  • Je wilt de examens als onderwijsinstelling graag in eigen beheer houden, je bent uiteindelijk ook zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van de examens.

Als een onderwijsinstelling dat wil, kan zij voor bijna elke kwalificatie de keuze maken een examen te ontwikkelen conform route 2. Hier vind je daarop de uitzonderingen: https://stichtingvalideringexamensmbo.nl

Waarom GOC?

GOC heeft een raamwerk voor een examenproduct ontwikkeld dat voldoet aan de eisen van de NORM, de eisen van het Onderzoekskader en de regels conform route 2, maar dat voldoende flexibiliteit en ruimte biedt voor eigen invulling van de scholen. Daarnaast heeft GOC bewezen kennis en vaardigheden in huis voor het ontwikkelen van kwalitatief goede en valide examens. Dit doen wij natuurlijk niet alleen, hiervoor maken wij graag gebruik van de kennis van jullie docenten. En wanneer wenselijk ontwikkelen we de examens in samenwerking met verschillende scholen. Wij hebben ruime ervaring in de samenwerking met verschillende scholen, conform de regels van route 2 en weten daarom ook goed wat er allemaal verwacht wordt. Daarnaast hebben wij een frisse blik en een open mindset, we zoeken naar de ruimte in de regels om het examen af te stemmen op de wensen van de onderwijsinstelling.