//

Aanbod voor organisaties


Hoe is het in jouw organisatie gesteld met de inzetbaarheid van je medewerkers? Zijn ze gezond en energiek? Voelen ze zich betrokken bij de organisatie en zijn ze gemotiveerd aan het werk? En sluit de kennis en vaardigheden goed aan bij wat nu en in de toekomst nodig is? Hoe is het gesteld met de werk-privébalans? Niet alles hoeft perfect te zijn natuurlijk! Het is wel een feit dat de inzetbaarheid van je medewerkers voor een groot deel bepaalt hoe je als organisatie presteert en voorbereid bent op de toekomst. Wil jij ook een goed werkgever zijn? Create your future biedt ook diverse mogelijkheden voor leidinggevenden en medewerkers.

  • Een (kosteloos) oriëntatiegesprek over Duurzame Inzetbaarheid (DI) om de mogelijkheden te bespreken.
  • Een werksessie met een rekentool die de verzuimkosten of verspillingskosten rondom DI laat zien.
  • Oriëntatiescan (TNO) die je als organisatie helpt te bepalen welke stappen als eerste gezet kunnen worden om de inzetbaarheid te verbeteren.

Workshop ‘Gezonder roosteren’
Om samen te kijken hoe de (ploegen)roosters beter kunnen aansluiten op de wensen van medewerkers én (flexibiliteit) behoefte van de organisatie. Het is bekend dat het ziekteverzuim bij bedrijven die werken met ploegendiensten hoger is dan bij de overige bedrijven. Met deze workshop voorkomen we verzuim en verhogen we de medewerker tevredenheid met behoud van productiedoelstellingen.

Programma ‘Aanpak Arbeidsomstandigheden’
Dit is een programma waarin stapsgewijs de fysieke belasting in de organisatie aangepakt wordt. Na de oriëntatie van werkzaamheden op organisatieniveau gaan medewerkers aan de slag met de verbeteringen waardoor gezond, veilig en vitaal werken bevorderd wordt.

Programma ‘Aanpak werkdruk en werkstress’
In dit programma achterhalen we wat de oorzaken en signalen van werkdruk zijn en implementeren we gezamenlijk passende oplossingen om de werkdruk en werkstress te verminderen en het werkplezier en de inzetbaarheid te verhogen.

Advies organisatieontwikkeling
Advies en ondersteuning rondom HR thema’s als strategische personeelsplanning, optimale werktijden, taakroulaties en goed werkgeverschap om daarmee de inzetbaarheid van de medewerkers te verbeteren en een vitale toekomst van de organisatie te realiseren. Dit advies kan bestaan uit interviews met medewerkers/ directie/ HR, een sessie en een adviesrapport.