//

Persoonlijk leiderschap


Als organisatie moet je jezelf de vraag durven stellen: geven we de medewerkers de ruimte om zelf de regie te nemen en zetten wij de medewerker centraal? Hoe meer vertrouwen medewerkers in hun eigen kunnen hebben, hoe meer ze in beweging komen. Dan durven ze andere taken erbij te nemen, nieuwe projecten op te pakken en blijven ze intern of extern inzetbaar.

WAT BIEDEN WIJ?

Coachbundel
Met een coachbundel kunnen jouw medewerkers flexibel en laagdrempelig hun loopbaanvragen bespreken met een ervaren loopbaanadviseur. Je creëert hiermee beweging bij de medewerkers zodat ze meer verantwoordelijkheid en initiatief nemen in hun werk en over hun loopbaan. Lees meer…

Het begint bij jezelf
Ben je als leidinggevende op de hoogte van wat medewerkers bezighoudt? Ben jij , als leidinggevende, degene die moet ingrijpen wanneer medewerkers omkomen in het werk? Het is prettig als medewerkers zelf aangeven als ze ergens tegenaan lopen. Assertieve medewerkers zijn in staat eigen grenzen te stellen. Ze durven zowel ‘ja’ als ‘nee’ te zeggen. In de training ‘het begint bij jezelf’ leren medewerkers voor zichzelf op te komen en proactief te handelen. Lees meer…

Van speelbal naar speler
Tijdens de workshop ‘van speelbal naar speler’ gaan medewerkers aan de slag met hun eigen invloed en te nemen initiatieven binnen de organisatie. Ze leren verantwoordelijk te zijn; gedrag is het gevolg van bewuste keuzes. Problemen die binnen de invloedsfeer van de medewerker liggen worden aangepakt en medewerkers pakken een leidende rol in plaats van een afhankelijke rol. Lees meer…

Stimuleren eigen regie loopbaan
Medewerkers worden zich bewust van hun verdere loopbaan en hun mogelijkheden hierin wanneer ze zelf een actieplan opstellen. Daarmee wordt de regie over eigen loopbaan gestimuleerd.

Meer weten over persoonlijk leiderschap?
Wil je meer weten over hoe GOC kan helpen met vraagstukken rond persoonlijk leiderschap? Neem dan contact op met Astrid de Rover per e-mail of per telefoon: 0318-539106. Zij helpt je graag verder.