//

Bedrijfsadvies: bij GOC!


Bedrijfsadvies: bij GOC!

Wat is jouw drijfveer om structureel te verbeteren?

De klantvragen en operatie vragen continu veel aandacht in je organisatie, tijd voor verbeteringen schiet er dan wel eens bij in. Zoals het aanpakken van verspillingen, medewerkers die werkdruk ervaren met het risico van een oplopend ziekteverzuim of een verbeterde flow in werk en samenwerking. Ook met een tekort aan kwalitatieve medewerkers bij een volle orderportefeuille kan je organisatie voor een uitdaging komen te staan.

GOC als adviseur

GOC kan je helpen je organisatie verder te verbeteren en te ontwikkelen. En dat is in brede zin: van individuele medewerkers tot aan samenwerkende teams. Van management tot aan de organisatie als geheel. Van procesverbetering tot aan optimaal samenwerken. Inclusief de mentale- en fysieke vitaliteit van de medewerkers.

Hoe zou het zijn als je medewerkers met plezier, energie en de juiste competenties het verschil kunnen en willen maken? Dat ze optimaal samenwerken, met de focus op de klant en daarbij het vermogen hebben om het werk continu te verbeteren.

Dat kunnen wij gezamenlijk realiseren. Met korte programma’s gaan we overzichtelijk en doeltreffend aan de slag op medewerkersniveau, teamniveau en/of de gehele organisatie. Dit doen we als GOC, in samenwerking met het KVGO, Dienstencentrum en heel veel betrokken en competente professionals. We gaan als partner naast je staan en inventariseren zo waar de pijnpunten zitten en genereren oplossingen op maat.

GOC als programma-manager

Onze organisatieadviseur komt luisteren naar jouw vragen, waar je tegenaan loopt en waarbij je geholpen wilt worden. Wij zorgen voor het samenstellen van programma’s die daar ook daadwerkelijk een bijdrage aan gaan leveren. Van betrokken- en vakkundige medewerkers tot aan optimaliseren van processen, systemen en structuren met het gewenste leiderschap en de daarbij passende cultuur.

Een greep uit de mogelijkheden: realisatie van kostenbesparingen, aanpak ziekteverzuim, ontwikkelen van alle benodigde competenties en vakmanschap van medewerkers, medewerkers flexibel en duurzaam inzetbaar krijgen en houden, optimale samenwerking verbeteren met de daarbij gewenste organisatiecultuur, duidelijkheid brengend in de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden en eigenaarschap te laten pakken op het gebied van verbeteren van eigen werk(plek) en cultuur. Kortom alle facetten die een positieve bijdrage leveren aan een verduurzamen van de organisatie met vitale, competente en verbonden medewerkers!

GOC is er voor jou!

Bel ons en wij komen naar je toe. Op basis van een intake gesprek, en waar nodig een verdere interne inventarisatie (al dan niet met een uit te voeren organisatiescan) ontvang je een maatwerk advies. We maken een plan van aanpak met een praktisch aanbod aan betaalbare modules. Dit kan bestaan uit training, coaching en wordt ondersteund met praktische tools voor medewerkers en leidinggevenden om zelf te leren duurzame verbeteringen aan te brengen in werk en samenwerking.

Als professioneel adviseur voor jou als ondernemer, (HR) management én medewerkers denken wij mee hoe de organisatie toekomstbestendig te maken. Met een duidelijk advies en praktische ondersteuning zodat je organisatie gezond blijft en je organisatiedoelen gerealiseerd worden.

Dus wacht niet en neem samen met GOC de volgende stap. Bel of mail naar 0318-539106, [email protected].