//

Betrokkenheid & motivatie


Werknemers en leidinggevenden inspireren en laten groeien dat is waar betrokkenheid en motivatie over gaat. Als leidinggevende ben je de eerste in lijn die positief kan bijdragen aan de betrokkenheid en motivatie van de medewerkers die je aanstuurt. Wat beïnvloedt motivatie en betrokkenheid? We weten dat een open dialoog, vertrouwen en het kunnen en mogen oppakken van de eigen verantwoordelijkheid belangrijk zijn voor het behalen van succes. De vraag is hoe hier effectief invloed op uitgeoefend kan worden.

WAT BIEDEN WIJ?

Workshop de leidinggevende als coach
De leidinggevende is binnen de organisatie actief met het aansturen van zijn team en daar hoort de begeleiding van (nieuwe) medewerkers bij. De juiste begeleiding zorgt voor nieuwe vaardigheden en inzichten bij de medewerkers met betere resultaten op de werkvloer als logisch gevolg. In de rol van coach de medewerkers laten groeien, is wat we willen. Maar hoe laten we de leidinggevende ook groeien in het uitvoeren van deze taak? Lees meer…

Workshop aan de praat!
Het voeren van een goed ontwikkelgesprek tussen leidinggevende en werknemer kan lastiger zijn dan het lijkt. Hoe motiveer je je werknemers om zich te blijven ontwikkelen, welke afspraken kun je maken en hoe zorg je ervoor dat werknemers hun vakmanschap en plezier in het werk behouden? Door het ontwikkelprogramma “aan de praat!” leren leidinggevenden én medewerkers hoe je op een goede en persoonlijke manier met elkaar het gesprek aangaat.

Workshop betrokkenheid & motivatie
De kracht van dit programma is dat het door de deelnemers zelf wordt ontwikkeld. Verandering ontstaat zo van binnenuit met een organisatie waar graag samen, met energie en in goede gezondheid gewerkt wordt. Medewerkers zetten een blijvende verandering in gang. Zij zijn meer betrokken, gemotiveerder, voelen zich energieker, delen verhalen over wat ze onderweg zijn tegengekomen en over het toekomstbeeld van de organisatie.

Meer weten over betrokkenheid & motivatie?
Wil je meer weten over hoe GOC kan helpen met vraagstukken rond betrokkenheid & motivatie? Neem dan contact op met Astrid de Rover per e-mail of per telefoon: 0318-539106. Zij helpt je graag verder. Of kijk bij de GOC opleidingen management & leidinggeven