//

Leren & ontwikkelen


Hoe krijg je een win-winsituatie zodat de bedrijfsresultaten groeien en medewerkers zich in hun werk kunnen ontwikkelen? Wat moet je doen aan personeelsontwikkeling om de bedrijfsdoelstellingen te kunnen realiseren? Hoe krijgt je verdere professionalisering van de grond? Medewerkers bepalen voor een groot deel het succes van een bedrijf. Het is daarom noodzakelijk dat medewerkers blijven leren &  ontwikkelen. Dat ze meegroeien met ontwikkelingen in hun werk en hun vakgebied. En dat medewerkers worden gesteund in hun ontwikkeling, talenten worden gestimuleerd en dat samen gekeken wordt naar de toekomst.

WAT BIEDEN WIJ?

1. Meten van competenties

Met een opleidingsplan zorg je ervoor dat je ook in de toekomst beschikt over goed opgeleide, gemotiveerde medewerkers. Het plan geeft antwoord op vragen als: waar willen we met het bedrijf naar toe? Wat betekent dit voor de competenties van de medewerkers? En hoe kan scholing daaraan bijdragen? Vaak bevat een opleidingsplan ook een planning van scholingsactiviteiten voor de komende jaren.

Competentiemanagement heeft als doel de kwaliteiten van jouw medewerkers te herkennen, te benutten en verder te ontwikkelen. GOC helpt bedrijven bij het vormgeven en invoeren van competentiemanagement en het opstellen van competentieprofielen.  Lees meer….

Met de competentiescan leren medewerkers hun talenten beter kennen en wordt duidelijk waar de ontwikkelpunten zich bevinden. Onder begeleiding van een adviseur wordt  hiervoor een eigen ontwikkelplan gemaakt. Zodat medewerkers nu maar ook in de toekomst over de juiste competenties beschikken. Lees meer…

Een Ervaringsprofiel (EVP) is een ideaal  instrument voor zowel werkgever als  werknemer. Het maakt inzichtelijk over welke kennis, ervaring en competenties medewerkers beschikken en geeft aan binnen welke gebieden zij zich nog (beter) kunnen ontwikkelen. Lees meer…

Een functieprofiel geeft houvast. Het wordt duidelijk wat van een medewerker verwacht wordt en wat zijn verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn. Het helpt leidinggevenden bij de functionerings- en beoordelingscyclus en bij het werven van nieuwe medewerkers. GOC ondersteunt bedrijven bij het opstellen van functieprofielen (interviews, uitwerking, feedback verwerken), maar kan ook ondersteunen bij het waarderen van functies.

2. Verbeteren leercultuur

Een leven lang leren en ontwikkelen! Een uitspraak die we vaak horen en lezen. Voor zowel medewerker als bedrijf is het duidelijk dat iedereen moet blijven leren en ontwikkelen, om competent en inzetbaar te blijven. Maar hoe pak je leren en ontwikkelen aan? Met de Workshop leren leren. Lees meer…

Meer weten over leren & ontwikkelen?
Wil je meer weten over hoe GOC kan helpen met vraagstukken rond leren & ontwikkelen? Neem dan contact op met Astrid de Rover per e-mail of per telefoon: 0318-539106. Zij helpt je graag verder.