//

Onderzoek: BCP


Beroepscompetentieprofiel

GOC voert voor de functies en beroepen binnen de Grafische sector verschillende onderzoeken uit.

Het BCP onderzoek is één van deze onderzoeken.

Een BCP is een beroepscompetentieprofiel. Dit is een beschrijving van het beroep van een vakvolwassen beroepsbeoefenaar met drie tot vijf jaar werkervaring. Het BCP beschrijft de rollen en de bijbehorende competenties die nodig zijn om een bepaald beroep uit te oefenen. Het georganiseerde bedrijfsleven geeft het document een formele status door het te legitimeren.

Om de BCP’s te actualiseren wordt beroepenonderzoek uitgevoerd. Hierin zijn verschillende bedrijven bevraagd over trends en ontwikkelingen in verschillende functies die we kennen in de grafische sector.

Beroepsprofielen die GOC ontwikkeld heeft, zijn:

  • Procesoperator A en B,
  • Drukker
  • Nabewerker
  • DTP-er
  • Vormgever
  • Accountmanager
  • Ordermanager

Voor meer inhoudelijke informatie kun je terecht bij:
Tobi Boas: [email protected] of 06 33 02 20 56