//

Ontwikkeling curriculum


Iedere onderwijsinstelling is continu in ontwikkeling / beweging als het gaat om haar opleidingen aanbod. Het is voor het Mbo van groot belang dat de opleidingen die aangeboden worden, blijven aansluiten op de arbeidsmarkt. Dat is het bestaansrecht van een Mbo-instelling. De arbeidsmarkt is continu in beweging, dit vraagt van MBO-instellingen dat ze alert zijn en tijdig handelen in de ontwikkeling van hun aanbod. Vanuit de overheid worden ook steeds meer mogelijkheden geboden om hier als onderwijsinstelling goed op in te kunnen springen..

GOC ondersteunt onderwijsinstellingen bij het opzetten van een opleiding of de doorontwikkeling van een opleiding. Hoe zorg je dat een opleiding voldoet aan de eindnorm en hoe ontwerp je een opleiding die onderwijskundig goed in elkaar zit en aansluit bij de visie van de onderwijsinstelling? Hoe zorg je dat je opleiding voldoende praktijkgericht is? Dat zijn vragen waar wij, als onderwijskundigen u graag bij ondersteunen.

Voor meer inhoudelijke informatie kun je terecht bij:
Tobi Boas: [email protected] of 06 33 02 20 56