//

Aanbod voor leidinggevenden


Leidinggevenden vervullen een sleutelrol in het begeleiden van medewerkers in hun inzetbaarheid en het voorkomen van verzuim. Een betrokken stijl van leidinggeven, aandacht, tijdig herkennen van signalen en het motiverend aanspreken op gedrag en verantwoordelijkheid zijn daarbij cruciaal. Create your future biedt ook diverse mogelijkheden voor organisaties en medewerkers.

Leidinggevenden scan (TNO)
Een scan die bijdraagt aan de bewustwording en versterking van de rol van leidinggevenden.
Training vitaal leidinggeven: leidinggevenden werken tijdens deze training met interactieve oefeningen, een open gesprek, aan hun inzicht, vaardigheden in het thema vitaliteit.

Workshop aansturing en communicatie
Verbeteren van gesprekstechnieken en het versterken van vaardigheden hoe je medewerkers kunt aansturen en motiveren. Hoe ga je om met conflicten, weerstand en afwijkende karakters van mensen?

Workshop de leidinggevende als coach
In deze workshop leer je hoe je op een effectieve manier de ontwikkeling van medewerkers stimuleert. Thema’s die daarbij aan bod komen zijn onder meer leiderschapsstijlen, leerstijlen, coachingsvaardigheden, het geven van feedback en reflectie.

Workshop Het goede gesprek
Deze workshop gaat in op thema’s als ziekteverzuim en de interne samenwerking binnen teams. We gaan aan de slag met het verbeteren van gesprekstechnieken gevolgd door een individueel coachgesprek met de leidinggevenden als follow-up.

Training FIT gesprekken
Training voor het voeren van FIT gesprekken met aandacht voor Functioneren, Inzetbaarheid, Toekomst. Doel hiervan is eigenaarschap op vitaliteit en inzetbaarheid bij medewerkers verhogen.