//

Certificaat voor geslaagden Operationeel leidinggevende


De deelnemers van de opleiding operationeel leidinggevende hebben na de eindopdracht en afsluitende presentatie op donderdag 29 november 2018 hun branche-erkende GOC certificaat in ontvangst genomen.

De opleiding kenmerkt zich door een afwisseling van theorie met praktijk en daaraan gekoppeld bedrijfsbezoeken. De deelnemers hebben een mooie ontwikkeling doorgemaakt die effect heeft gehad op het team, volgens de trainers.

Een leuke opleiding voor iedereen die een leidinggevende functie heeft of krijgt om een aantal specifieke competenties verder te ontwikkelen. De nieuw verworven kennis en vaardigheden zorgen voor een goed functionerend team. De volgende opleiding start op donderdag 28 november 2019.