//

Economische rapportage grafimediabranche 2022


De nieuwe economische rapportage over de ontwikkelingen binnen de grafimediabranche geeft een beeld van het herstel na de dramatische gevolgen van de coronacrisis voor grafische bedrijven. Hiervoor zijn onder andere de maandelijkse omzetcijfers, het aantal faillissementen en de werkloosheid van januari t/m december 2022 in kaart gebracht. Daaruit trekt de onderzoeker de volgende conclusies:

In 2022 herstelt de omzet en de orderontvangst verder. Maar een deel van de gemeten omzettoename komt op conto van de gestegen prijzen die grafische bedrijven rekenen, en niet doordat het printvolume toeneemt. Financieel herstelt de branche in 2021 eveneens van de negatieve ontwikkeling in het Eigen Vermogen in 2020. Dat is het gevolg van de aflossingen op schulden die in 2021 gedaan zijn.
Het aantal faillissementen neemt in 2022 weer toe, maar blijft toch nog relatief laag. De ontslagwerkloosheid in de branche gaat in 2022 naar 3% van het aantal verzekerden. Daarmee wordt het verschil met totaal Nederland steeds kleiner. 

De overige resultaten van de conjunctuurenquête laten voor 2022 een positief beeld zien van het herstel in orderontvangst en omzet, maar net als in de totale industrie maken steeds meer bedrijven zich zorgen over de ontwikkeling van het economisch klimaat.
Opmerkelijk is dat in 2022 de uitspraken van de grafische ondernemers over het economische klimaat grilliger zijn en sterk verschillen per kwartaal. Dit duidt op economische onzekerheid binnen de branche. Goed verklaarbaar door alle ontwikkelingen en onzekerheden, maar het typeert daarmee wel het jaar 2022. 

Tenslotte vinden steeds meer grafische bedrijven dat de krapte op de arbeidsmarkt, waardoor het steeds moeilijker wordt geschikt personeel te vinden, hun grootste en toenemende belemmering vormt voor hun ontwikkeling. A&O fonds grafimediabranche neemt hier samen met GOC-maatregelen voor. Samen kijken ze naar oplossingen om dit probleem voor bedrijven te kunnen verlichten.  A&O fonds grafimediabranche en GOC treffen maatregelen om dit probleem voor bedrijven te verlichten. Dit gebeurt onder meer door samen met de bedrijven actief te zoeken naar geschikte kandidaten voor de branche en deze zo nodig een opleiding in het grafische vakgebied aan te bieden. 

Het rapport is hier te downloaden of via [email protected] digitaal aan te vragen.