//

‘Fijn dat dit geen beginnerscursus was’


Petra van der Raadt en Linda van Rhee begeleiden allebei al geruime tijd stagiairs, maar wilden daarin doorgroeien. In hun zoektocht naar een cursus die verder ging dan de basics, kwamen de doktersassistenten van het Spaarne Gasthuis uit bij het GOC.

Het Spaarne Gasthuis is een ziekenhuis met vestigingen in Haarlem en Hoofddorp. Petra en Linda werken er allebei op de polikliniek. Daar lopen het hele jaar door zo’n 15 leerlingen stage. Om die nog beter te kunnen begeleiden, waren de twee doktersassistenten vooral op zoek naar praktische tips en handvatten. Wat doe je bijvoorbeeld als iemand eigenlijk niet het niveau haalt wat nodig is op de polikliniek? Of niet gemotiveerd is om te leren en te ontwikkelen?

Compacte cursus
De antwoorden vonden ze in de brancheoverstijgende cursus Praktijkopleiden van het GOC. Deze cursus bestaat uit vier bijeenkomsten, die verspreid over twee maanden plaatsvinden. Zo is er tijd om te laten bezinken en toe te passen wat je geleerd hebt. In de cursus komen onderwerpen aan bod als het maken van een opleidingsplan, de praktische begeleiding en coaching op de werkplek, het voeren van gesprekken met jongeren en het beoordelen en evalueren van stages.

Stevig de diepte in
Daarbij gaan deelnemers stevig de diepte in. Zo komen in de cursus relatiemodellen aan bod en de taxonomie van Bloom, een handig hulpmiddel bij het formuleren van leerdoelen en het vaststellen van beheersingsniveaus. “Precies wat we zochten eigenlijk. Dit is een inhoudelijke cursus die niet weer helemaal bij de basis begint en toch goed te doen is qua tijdsbesteding. Ook de mix tussen theorie en interactie was goed. Je zit niet alleen twee uur te luisteren”, vertelt Linda.

Leren van andere branches
Dat ze samen met praktijkopleiders uit andere branches in één cursuslokaal zaten, was bovendien een meerwaarde. “In de zorg zijn we gewend om veel te praten. Soms misschien wel te lang. Van de cases en verhalen van praktijkopleiders uit het bedrijfsleven heb ik geleerd dat we af en toe best wat eerder kunnen doorpakken als iets niet goed loopt”, zegt Petra.

Meer eigen initiatie
Ook de cursusdag over het opstellen van opleidingsplannen ervaarden de twee doktersassistenten als waardevol. “Wij lieten ons eigenlijk behoorlijk leiden door de richtlijnen vanuit de scholen waar onze stagiairs vandaan komen. Het was een eyeopener voor ons dat we als praktijkopleiders zelf veel meer richting kunnen geven aan wat wij als Spaarne Gasthuis belangrijk vinden. Welke competenties zijn volgens ons belangrijk en hoe laten we leerlingen zien waar ze staan en wat ze nog kunnen leren? Daar gaan we meer mee aan de slag.”

Klik hier voor meer informatie over de opleiding praktijkopleider. Of neem contact met ons op via 0318 – 53 91 29 of via [email protected].