//

Grafimedia in cijfers 2005


Grafimedia in cijfers 2005

Vorig jaar hebben Koninklijke KVGO en Kenniscentrum GOC gezamenlijk de eerste ‘Grafimedia in cijfers’ uitgegeven. Iedereen met belangstelling voor de grafimediabranche heeft daar veel en dankbaar gebruik van gemaakt. Voldoende reden om u een nieuwe editie met actuele cijfers te presenteren op het gebied van de omvang van de branche, ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en gevolgde opleidingen.

Omdat dit boekje weliswaar compact, maar toch zo volledig en actueel mogelijk de grafimediacijfers wil tonen, zijn niet alle bronnen en peildata gelijk. Daarom bevat elke tabel of grafiek een duidelijke vermelding van de herkomst en betekenis van de cijfers. Door het gebruik van een andere rekenmethode kunnen cijfers ten opzichte van de vorige uitgave afwijken.

Het KVGO en Kenniscentrum GOC hopen dat u met Grafimedia in cijfers een goed beeld krijgt van de omvang en ontwikkelingen in de grafimediabranche.

Download grafimedia in cijfers 2005