//

Grafimedia in cijfers 2006


Grafimedia in cijfers 2006

Voor u ligt alweer de derde editie van ‘Grafimedia in cijfers”. Dit ‘brancheboekje’, gemaakt door Koninklijke KVGO en Kenniscentrum GOC is er voor een ieder die geïnteresseerd is in de grafimediabranche. Gezien de vele aanvragen en downloads maakt u daar veel en dankbaar gebruik van. Voldoende reden om u wederom de actuele cijfers te presenteren op het gebied van de omvang van de branche, ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en gevolgde opleidingen.

Omdat dit boekje weliswaar compact, maar toch zo volledig en actueel mogelijk de grafimediacijfers wil tonen, zijn niet alle bronnen en peildata gelijk. Daarom bevat elke tabel of grafiek een duidelijke vermelding van de herkomst en betekenis van de cijfers. Door het gebruik van een andere rekenmethode kunnen cijfers ten opzichte van de vorige uitgave afwijken.

Het KVGO en Kenniscentrum GOC hopen dat u met Grafimedia in cijfers een goed beeld krijgt van de omvang en ontwikkelingen in de grafimediabranche.

Download grafimedia in cijfers 2006