//

Grafimedia in cijfers 2008


Grafimedia in cijfers 2008

Voor het vijfde opeenvolgende jaar verschijnt ‘Grafimedia in cijfers’. Op een overzichtelijke wijze worden cijfers over de omvang van de branche, ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en gevolgde opleidingen gepresenteerd.

De Koninklijke KVGO en Kenniscentrum GOC voorzien met dit naslagwerk in de behoefte naar actueel cijfermateriaal, weergegeven in heldere tabellen en grafieken en voorzien van een duidelijke toelichting.

Hoeveel mensen werken er? Bij hoeveel bedrijven? Hoe is de omzetontwikkeling bij die bedrijven? En hoeveel van hen zijn lid van het KVGO? Hoe staat het met de werkgelegenheid, de vacatures en de leeftijdsopbouw?

Vooral onderzoekers, analisten, politici en jongeren die kennis willen maken met de branche kunnen hun voordeel doen met de kengetallen. Maar ‘Grafimedia in cijfers’ is boeiend voor iedereen die in deze bedrijfstak
werkt en op zoek is naar de belangrijkste trends en ontwikkelingen.

Download grafimedia in cijfers 2008