//

Grafimedia in cijfers 2009


Grafimedia in cijfers uit 2009

Voor het zesde opeenvolgende jaar verschijnt ‘Grafimedia in cijfers’. Op een overzichtelijke wijze presenteert deze uitgave cijfers over de omvang van de branche, ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en aantal en omvang van de opleidingen.

Deze editie is in verband met de economische crisis uitgebreid met de laatste actuele cijfers over
het eerste kwartaal van 2009.

De Koninklijke KVGO en Kenniscentrum GOC voorzien met de uitgave in de behoefte naar actueel
cijfermateriaal, weergegeven in heldere tabellen en grafieken en voorzien van een duidelijke toelichting.

Hoeveel mensen werken er? Bij hoeveel bedrijven? Hoe is de omzetontwikkeling bij die bedrijven?
En hoeveel van hen zijn lid van het KVGO? Hoe staat het met de werkgelegenheid, de vacatures en de
leeftijdsopbouw?

Vooral onderzoekers, analisten, politici en jongeren die kennis willen maken met de branche kunnen
hun voordeel doen met de kengetallen. Maar ‘Grafimedia in cijfers’ is boeiend voor iedereen die in
deze bedrijfstak werkt en op zoek is naar de belangrijkste trends en ontwikkelingen.

Download grafimedia in cijfers 2009