//

Grafimedia in cijfers 2018


De economische crisis in Nederland is achter de rug. Voor veel grafimediabedrijven is herstel echter niet  vanzelfsprekend, blijkt uit deze nieuwe editie van grafimedia in cijfers. Omzetten en marges staan nog altijd onder druk, wat logischerwijs een rem zet op vernieuwingen. Terwijl die juist nodig zijn om de marktpositie te versterken. Reden voor het A&O Fonds Grafimediabranche om nadrukkelijk in te zetten op onderzoek naar innovatie via ons E-novate programma. Het gaat daarbij zowel om onderzoek naar vernieuwende producten en diensten als research naar nieuwe businessmodellen.

Naast een strategische langetermijnvisie is de beschikking over voldoende en adequaat opgeleid personeel cruciaal om succesvol te worden of te blijven. Ook daar liggen uitdagingen. Grafimediabedrijven vergrijzen en kunnen lastig jonge vervangers vinden voor vakprofessionals die met pensioen gaan. De grafimediabedrijven vissen in dezelfde krappe vijver als veel andere technische werkgevers.

Met maatwerk in opleidingen en gerichte werving streeft het A&O Fonds Grafimediabranche ernaar de instroom in de branche te verhogen. Ook duurzame inzetbaarheid heeft de komende jaren de hoogste prioriteit, om zo bestaande medewerkers te behouden voor het vak. We trekken daarin uiteraard samen op met grafimediabedrijven en wijzen ze de weg naar subsidiemogelijkheden. Zo werken we ook de komende jaren aan het versterken van deze mooie branche.

Download grafimedia in cijfers 2018