Welkom op grafimedialeertdoor.nl


NOW2 regeling beschikbaar

De nieuwe pagina van GOC met alle informatie over het ontwikkelen en opleiden van jouw medewerkers naar aanleiding van de nieuwe NOW 2.0 regeling. Onlangs heeft de overheid de nieuwe NOW 2.0 regeling beschikbaar gesteld voor alle bedrijven in Nederland met een omzetdaling in deze periode van meer dan 20%. Eén van de voorwaarden aan deze regeling is belangrijk om te vermelden. De inspanningsplicht van de werkgever is het stimuleren van de medewerkers om zich te blijven ontwikkelen. Daarmee kunnen zij hun mogelijkheden voor de toekomst en op de arbeidsmarkt vergroten.

Wij helpen je graag bij het onderzoeken van de mogelijkheden, geven advies, laten je medewerkers zich ontwikkelen en leiden ze op. Onze kennis en ervaring zetten wij met plezier in om een goede keuze te kunnen maken voor de toekomst van jouw bedrijf en medewerkers. 

Inspanningsverplichting

Werkgevers die de NOW 2.0 aanvragen zijn verplicht om hun werknemers te stimuleren zowel in de vorm van een ontwikkeladvies als de mogelijkheden van om- en bijscholing via (online) opleiden. Werkgevers leggen hier bij aanvraag een verklaring over af.

Als ondersteuning van de inspanningsverplichting komt het kabinet met de nieuwe subsidieregeling ‘NL Leert Door’. Iedereen vanaf 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd kan vanaf begin augustus gratis ontwikkeladvies aanvragen bij gekwalificeerde loopbaanadviseurs. Daarnaast komt er vanaf het najaar de mogelijkheid om (online) scholingsactiviteiten te volgen.

Naast de subsidieregeling ‘NL Leert Door’ biedt ook het A&O Fonds Grafimediabranche diverse subsidieregelingen voor ontwikkeladvies en om- en bijscholing.

Ontwikkeladvies

Het ontwikkeladvies zorgt ervoor dat medewerkers bewust worden van het belang van leren en ontwikkelen. Het geeft inzicht in relevante ontwikkelkansen, loopbaanmogelijkheden en handvatten om daarmee aan de slag te gaan. 

Om- en bijscholing

In de grafimediabranche is een uitgebreid aanbod van scholingsmogelijkheden beschikbaar. De subsidieregelingen vanuit ‘NL leert door’ en het A&O Fonds maken scholing financieel aantrekkelijk.

Direct een vraag

Heb je direct al vragen over de mogelijkheden voor jouw bedrijf en wil je graag met één van onze adviseurs onderzoeken wat we voor jou kunnen betekenen? Wij ontvangen graag je gegevens hier en nemen binnen enkele dagen contact op voor een eerste inventarisatie.