//

Onderzoek naar ontwikkelingen in grafimedia beroepen


De grafimedia technieken blijven zich doorlopend ontwikkelen en dat heeft vaak grote gevolgen voor wat mensen moeten kunnen en weten voor de uitoefening van een bepaald beroep. Om goed te weten wat er gebeurt op de werkvloer doet GOC onderzoek naar de meest recente ontwikkelingen in de uitvoering van de technische beroepen. GOC verzorgt al bijna 100 jaar opleidingen en dat blijven we doen door onze opleidingen steeds aan te laten sluiten bij de praktijk.

Het doel van dit onderzoek is informatie te verzamelen voor het ontwikkelen van vernieuwde, actuele beroepsbeschrijvingen voor de technische beroepen (drukken, nabewerking, stansen en vouwplakken). Deze zogenoemde Beroeps Competentie Profielen (BCP’s) vormen de input voor de inhoud van de technische opleidingen.

De beroepsbeschrijvingen maken we nu zo dat deze in de toekomst snel en efficiënt kunnen worden aangepast. In de afgelopen periode is gesproken met bedrijven in de verschillende sectoren om een goed beeld te krijgen van wat er op dit moment in de techniek gebeurt en wat daarvan de gevolgen zijn voor de uitvoering van het werk en de daarbij gevraagde competenties van de medewerkers. Voor de komende periode worden nog meer gesprekken gepland.

Recent is er een bijeenkomst geweest met onder andere onze technische trainers. We hebben ze gevraagd naar hun ervaringen en waarnemingen wat betreft de ontwikkelingen in de verschillende technieken.

Alle verzamelde informatie wordt door de onderwijskundigen van GOC verwerkt in up to date en toekomstbestendige beroepsbeschrijvingen. Wij hopen deze begin 2024 te kunnen presenteren.