//

Procesoperator grafimedia technieken


Procesoperator grafimedia technieken

Algemeen:

Heb jij je inmiddels ontwikkeld tot ervaren operator in je eigen vakgebied en aan je eigen machine? Dan heb je zeker ontdekt dat er soms sprake is van verstoringen, verliezen of verspillingen die niet altijd consequent worden aangepakt. In de opleiding Procesoperator grafimedia techniek krijg je handvatten aangereikt waarmee je aan de slag gaat met mogelijkheden om bij te dragen aan structurele verbeteringen rondom je werkplek en/of van (technische) processen in de werkomgeving. Onder leiding van een docent en samen met medecursisten uit andere bedrijven (of uit je eigen bedrijf) leer je vanuit verschillende invalshoeken naar je werkomgeving en naar je werk te kijken. Wat gebeurt er nu precies? Wat kun je beschouwen als verlies of als verspilling? Wat is de werkelijke oorzaak van een verstoring? Hoe zou het er in de ‘ideale’ situatie uitzien? En wat moet er gebeuren om tot verbetering te komen die ook op de langere termijn standhoudt? Dit zijn allemaal vragen waarop je als Procesoperator grafimedia techniek elke dag opnieuw antwoord probeert te geven. Je signaleert ongewenste situaties en vertaalt deze naar voorstellen om tot blijvende verbetering te komen. Je kunt daarvoor gevraagd worden maar je neemt ook zelf het initiatief tot het doen van voorstellen. Als Procesoperator grafimedia techniek ben je sterk betrokken bij procesoptimalisatie.

Voor wie is de opleiding Procesoperator grafimedia techniek bedoeld?

De opleiding Procesoperator grafimedia techniek is bedoeld voor ervaren technisch operators in één van de grafimedia vakgebieden die zich verder willen ontwikkelen. Voor de deelnemers betreft dit persoonlijke groei. Voor het bedrijf is de waarde dat operators nog beter bijdragen aan het elimineren van verliezen, verspillingen en verstoringen waardoor het totale productieproces nog beter, sneller en efficiënter gemaakt wordt.

Wat leer je tijdens de opleiding Procesoperator grafimedia techniek?

De belangrijkste leerpunten tijdens deze opleiding zijn:

 • hoe je processen in jouw werkomgeving objectief beoordeelt en beschrijft
 • hoe je op basis van een bestaande situatie duidelijk omschreven doelstellingen formuleert van waar uit verbetering of verandering ingevoerd kan worden
 • hoe je een ongewenste situatie analytisch benadert om tot het juiste inzicht over de werkelijke oorzaak te komen
 • hoe je oplossingsgericht, procesmatig en doelbewust handelt
 • hoe je mogelijke oplossingen voor verbeterpunten verwerkt tot verbetervoorstel
 • hoe je samenwerkt en communiceert met andere belanghebbenden zoals collega’s en leidinggevenden om tot draagvlak voor voorgenomen veranderingen of verbeteringen te komen
 • hoe je input van anderen gebruikt om tot een degelijk verbetervoorstel te komen
 • hoe je een door jou ontwikkeld voorstel overtuigend aan anderen presenteert
Wat is het niveau van de opleiding Procesoperator grafimedia techniek?

De opleiding Procesoperator grafimedia techniek is een techniek onafhankelijke opleiding op mbo 4 niveau. Het gewicht van de opdrachten en het eindexamen is hierop afgestemd.

Om aan de opleiding Procesoperator grafimedia techniek te deel te nemen, moet je de opleiding technisch operator hebben afgerond in één van de druktechnieken (offset, flexo, diepdruk of digitaal) of nabewerkingstechnieken (stansen, vouwen, vouwplakken, brocheren, snijden of binden). Dit toon je aan door het behaalde certificaat (ook eerder behaalde diploma’s of certificaten in de genoemde grafisch technische vakgebieden geven toegang tot de opleiding). Wanneer je kunt aantonen dat je een operator opleiding hebt gevolgd in een andere dan de grafimedia industrie (papierindustrie, procesindustrie, etc.) word je ook ingeschreven voor deze opleiding. Wanneer je niet in het bezit bent van een diploma of certificaat maar wel beschikt over relevante werkervaring kan een intakegesprek vereist zijn om toegelaten te worden.

Wat is de duur van de opleiding Procesoperator grafimedia techniek?

De opleiding Procesoperator grafimedia techniek heeft een totale doorlooptijd van ongeveer 7 maanden. Gedurende deze periode volg je 7 cursusdagen. De 7e dag is de examendag.

Verder ontwikkelen na deze opleiding?

Als Procesoperatoroperator grafimedia techniek kun je de rol spelen van praktijkopleider en je  op termijn is doorgroeien naar procesverantwoordelijke ook mogelijk. Op het gebied van leidinggeven en werkplekleren zijn er diverse opleidingen. Hiervoor bieden wij diverse opleidingen.

Tijdens de opleiding staan 3 onderwerpen centraal:

 • Proces bewaken
 • Proces beheersen
 • Proces verbetering

€ 2.220,- (excl. btw en examenkosten)

Bestaat uit:

 • leskosten
 • literatuur & materiaal
 • online leeromgeving
 • catering

Subsidie mogelijkheden

Nog geen ervaringsverhalen beschikbaar

Aanpak:

De opleiding is interactief. Opdrachten, discussie, inbreng en uitwisseling van ervaring en (zelf)reflectie maken het leerproces persoonlijk en praktijkgericht. Er wordt gewerkt met een digitale leeromgeving. Van hieruit wordt het grootste deel van de leermiddelen verstrekt. Via de leeromgeving stuur je gemaakte opdrachten in. Ook kun je hier tussentijds en tot een half jaar na afloop van de opleiding gemakkelijk contact onderhouden met je docent en mede cursisten.

Groepsgrootte:

Een groep kan bestaan uit cursisten uit verschillende bedrijven en uit verschillende vakrichtingen. In bedrijfsprojecten zit je doorgaans samen met collega’s in een groep. De grootte van een groep is maximaal 8 personen.

Duur en studiebelasting:

De opleiding Procesoperator grafimedia techniek heeft een totale doorlooptijd van ongeveer 7 maanden. Gedurende deze periode volg je 7 cursusdagen. De 7e dag is de examendag. Tussentijds werk je aan verschillende soorten opdrachten die door de docent worden toegelicht. Per week moet je rekening houden met ongeveer 5 uur zelfstudie voor onderzoek en uitwerken van opdrachten.

Waaruit bestaat het examen?

Het complete examen bestaat uit verschillende onderdelen:

 1. Het portfolio dat is gevuld met tijdens de opleiding gemaakte werkvloer opdrachten.
 2. Een verslag waarin je het onderzoek naar een te verbeteren situatie beschrijft.
 3. Een voorstel waarin tot uitdrukking komt hoe de situatie verbeterd kan worden.
 4. Een presentatie van dit voorstel aan je docent en medecursisten.
Toetsing en afsluiting:

Wanneer aan de exameneisen is voldaan ontvang je na afronding van de opleiding het door de grafimediabranche erkende certificaat ‘Procesoperator grafimedia techniek’.

Inschrijfformulier

Plaats en data

03 september 2024, Veenendaal

Bel voor vrijblijvend advies van onze adviseurs:

(0318) 539 119

of stel je vraag per e-mail

Gerelateerde opleidingen