//

Opleidingstraject afstemmen op voorkennis van deelnemers


Maatwerk in opleidingen

Stem je een opleiding af op het niveau en de voorkennis van medewerkers? Dan zorgt dat voor meer leerplezier, motivatie en betrokkenheid in het leerproces. Trainer Cor Henzen legt uit hoe GOC dat kan doen bij een in company traject in jouw bedrijf.

 

Stap 1: Verdiepen in de werkplek

“Wat maak je precies, welke machines gebruik je, hoe zien je werkprocessen eruit, welke materialen gebruik je? Daar verdiep ik me in voordat ik start met een opleidingstraject. Dat doe ik door minimaal een halve dag mee te lopen in de productie. Hierdoor kan ik theorie en praktijk met elkaar verbinden en beter inspelen op vragen van medewerkers.”

 

Stap 2a: Intake van deelnemers

“Iedereen die deelneemt aan een opleidingstraject doet een intake. Die intake kan plaatsvinden tijdens gesprekken in jouw bedrijf of via een vragenlijst in onze digitale leeromgeving. Met de intake brengen we in kaart welke praktijkervaring medewerkers hebben in de functie die ze nu invullen of misschien in een ander beroep. Ook kan ik er al een beetje uit opmaken met wat voor persoonlijkheden ik te maken heb. Zo weet ik waar ik rekening mee moet houden in het traject.”

 

Stap 2b: Nulmeting (optioneel)

“Heb je een groep medewerkers die je wilt trainen, maar zit er grote diversiteit in hun startniveau? Dan is een nulmeting slim. De nulmeting bestaat uit een vragenlijst die gebaseerd is op het beroepscompetentieprofiel. We brengen ermee in kaart welke kennis, vaardigheden en competenties medewerkers al in huis hebben. Je ziet per medewerker wat er nog nodig is om bijvoorbeeld zelfstandig rotatiedrukker of nabewerker te worden.”

 

Stap 2c: Praktijkobservatie (optioneel)

“Wil je de nulmeting valideren en verrijken? Dan kan dat via praktijkobservaties. Hiervoor hebben we praktijkobservatiekaarten ontwikkeld. Een praktijkopleider of leidinggevende kan die gebruiken om deelnemers aan een opleidingstraject te beoordelen op bijvoorbeeld de manier waarop ze nu het productieproces voorbereiden of een drukker ondersteunen.”

 

Stap 3: Opleidingstraject op maat

“Met het opleidingsmodel van GOC bieden we voor alle druk- en nabewerkingstechnieken en voor management & leidinggeven een doorlopende leerlijn. Je kunt instromen zonder kennis en ervaring en doorgroeien tot zelfstandig operator en uiteindelijk zelfs procesverantwoordelijke. De intake, nulmeting en/of praktijkobservatie zijn hulpmiddelen om te bepalen waar iemand in zijn of haar ontwikkeling staat en welke vrijstellingen we kunnen verlenen. Iemand die bijvoorbeeld al vijftien jaar heeft gewerkt als flexodrukker, hoef ik niet meer uit te leggen hoe je zorgt voor een veilige werkomgeving. Die kan prima in een later deel van het traject instromen, als de meer vakinhoudelijke kennis aan bod komt. Zo doen we recht aan wat iemand al kan en weet. Dat levert een win-winsituatie op. Als werkgever ben je iemand minder lang kwijt op de werkvloer en medewerkers zijn meer betrokken en gemotiveerd omdat het opleidingstraject beter aansluit bij hun niveau.”

 

Tip: Zo herken je nog meer potentieel

Denk er eens over na om ook medewerkers uit bijvoorbeeld de expeditie mee te laten doen met de eerste fases van een opleidingstraject. Je ontdekt zo wie er meer in zijn of haar mars heeft, terwijl deze medewerkers ontdekken dat een praktijkgerichte manier van leren leuker is dan ze misschien denken. Een win-winsituatie.