//

Rapportage over economische ontwikkeling grafimediabranche in 2018


Grafimediabrance economische ontwikkeling rapportage 2018

In opdracht van het A&O Fonds Grafimediabranche brengt GOC jaarlijks een uitgebreide rapportage uit over de economische ontwikkelingen in de branche. Naast harde cijfers over het aantal bedrijven, de omzet en de financiën worden ook meningen van ondernemers gepresenteerd over de ontwikkeling van hun eigen bedrijf.

Uit de harde cijfers blijkt dat het aantal bedrijven en de omzet nog steeds teruglopen. Toch verbeteren langzaam de financiële resultaten. Enerzijds komt dat door het wegvallen van bedrijven die het financieel niet redden, anderzijds doordat de prijzen voor drukwerk iets zijn verbeterd. Volgens veel ondernemers verbetert hierdoor ook het economisch klimaat binnen de branche. Het aantal faillissementen is teruggelopen, alhoewel er wel enkele grote drukkerijen zijn omgevallen.

Op de arbeidsmarkt zien we dat er meer vacatures zijn en dat de werkloosheid onder grafici sterk is teruggelopen. Wel is de werkloosheid nog bijna tweemaal zo hoog als het landelijk gemiddelde, maar het verschil wordt kleiner. De branche blijft kwetsbaar door een structurele overcapaciteit die ondanks de inkrimping van bedrijven en werkgelegenheid zelfs is toegenomen. Een ander punt van zorg blijft het relatief hoge deel van het totale vermogen dat door vreemd vermogen wordt gevormd. Het maakt bedrijven zeer gevoelig voor rentestijging en omzetdaling. De vaste rentekosten en aflossingen moeten dan wel opgebracht kunnen worden. Zo’n twee derde van alle ondernemers ziet diverse belemmeringen voor een gezonde groei van hun bedrijf: onvoldoende vraag naar drukwerk en een tekort aan geschoolde arbeidskrachten.

Volg de economische ontwikkelingen in de branche en download het volledige rapport. Voor een papieren versie mail je naar [email protected].