//

Trends 2008: Groei, verandering en vernieuwing


Trends in grafimedia

Trends in grafimedia is een jaarlijkse uitgave van Kenniscentrum GOC, waarin we een beeld schetsen van de ontwikkelingen die van invloed zijn op het onderwijs en de arbeidsmarkt. Omdat wij vanouds een unieke relatie hebben met de grafimediasector, hanteren we in onze analyse vaak het perspectief van het grafische bedrijf en de grafische werknemer. Dat is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Het werk van Kenniscentrum GOC is in de loop der jaren verbreed naar andere sectoren van het beroepsonderwijs. In opdracht van de overheid ontwikkelen wij, samen met andere kenniscentra, een nieuwe kwalificatiestructuur voor het MBO.
Daarbij gaat het — naast de grafimediasector — om beroepsopleidingen voor vormgeving, mediatechnologie
en -management, AV-productie, podium- en evenemententechniek, gamedesign en artiest. Om veranderingen
in al die beroepsopleidingen adequaat te kunnen doorvoeren, moeten wij de ontwikkelingen op het brede terrein van kunsten, cultuur en media in het oog houden. Daarvan doen wij nu verslag. Voor de grafici onder ons is dat misschien even wennen. Maar zij moeten erop vertrouwen dat ‘de geur van drukinkt’ ons beslist niet heeft losgelaten. Dat blijkt o.a. ook uit de themakeuze van dit jaar: personeelsvoorziening in de grafimediasector.

Download Trends 2008 Groei, verandering en vernieuwing