//

Trends 2009: nieuwe sterren schitteren


Trends in de creatieve industrie

Zoals die van Hans de Boer: of het wel verstandig is om op kosten van de gemeenschap zoveel mensen toe te laten tot onderwijs voor creatieve beroepen. Terwijl de industrie zit te springen om mensen. Om dat soort discussies van feiten te voorzien maakt Kenniscentrum GOC deze jaarlijkse publicatie ‘Trends in de creatieve industrie’. Daarnaast is ’Trends’ geschreven om veranderingen in de werkgelegenheid en op de arbeidsmarkt te signaleren. Waar doen zich problemen voor in kwantitatief en kwalitatief opzicht? Aan de vraagkant van de arbeidsmarkt gaat het om veranderingen in sectoren, in werkprocessen en functie-/competentievereisten. Aan de aanbodkant gaat het om de vraag hoe nieuwe toetreders tot de arbeidsmarkt daarop via het (beroeps)onderwijs het beste kunnen worden voorbereid.

Download Trends 2009 nieuwe sterren schitteren