//

Van Eerd legt fundament voor duurzaam inzetbare medewerkers


Man duwt een kar met verf en papier voort

Door als één van de eerste bedrijven mee te doen aan het Europese subsidieproject Create your future. Met als positief resultaat een eerste stap op weg naar een breed duurzaamheidsbeleid voor medewerkers. Benieuwd hoe jij kan profiteren van dit subsidieproject dat er is voor alle bedrijven in de grafimediabranche? 2020 is hét jaar om aan de slag te gaan. Laat je inspireren door de ervaringen van Verpakkingsbedrijf Van Eerd en vraag het gratis adviesgesprek hiervoor dit jaar nog aan!

Met het project Create your future biedt het A&O Fonds samen met GOC activiteiten en subsidies op maat aan om toekomstgericht scholen te stimuleren en bedrijven op weg te helpen met een aanpak naar duurzaam inzetbare medewerkers. Verpakkingsbedrijf Van Eerd was één van de eerste bedrijven die meedeed met dit unieke project.

Gezonde en goed inzetbare medewerkers. Voor nu en voor de toekomst. Een mooi uitgangspunt, maar hoe pak je dat precies aan? Bij Van Eerd in Tilburg staat zorgen voor medewerkers al meer dan 100 jaar hoog op de agenda. Niet voor niets is de slogan van deze Koninklijke producent van verpakkingen ‘We all care’. Via het subsidieproject ‘Create your future’ kon Van Eerd concreter gestalte geven aan dit thema. In 2018 deden zij mee aan een pilot van dit project. Het doel: leidinggevenden trainen om duurzame inzetbaarheid beter bespreekbaar te maken en zo medewerkers te activeren aan de slag te gaan met hun inzetbaarheid.

CREATE YOUR FUTURE

Met het project ‘Create your future’ presenteert het A&O Fonds Grafimediabranche ondersteuning via Europese subsidieregelingen voor toekomstgerichte scholing en duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Opleidingspartner GOC is er voor de uitwerking van deze activiteiten. Sommige activiteiten zijn kosteloos, voor KVGO bedrijven kan de vergoeding oplopen tot 75 procent van de investering. Er is op dit moment nog voldoende Europese subsidie beschikbaar. Voor grafische bedrijven een uitgelezen kans om een duurzame toekomst te waarborgen, juist in de huidige onzekere coronasituatie. Om alle onderdelen van het project in goede banen te leiden, werd in 2018 gestart met een pilot met maatwerk projecten bij drie verschillende soorten grafische bedrijven. Van Eerd was daar één van. Voor een goede toekomst van het bedrijf begrepen zij dat ze moeten investeren in hun medewerkers.

PERSONELE INVESTERINGEN BIJ VAN EERD

Met 125 medewerkers is de vraag naar de duurzame inzetbaarheid van medewerkers bij Van Eerd een belangrijke. Irene van Velthoven, manager P&O, vertelt: “Van Eerd is gespecialiseerd in het vervaardigen van verpakkingen specifiek voor de farmaceutische branche. Dat vraagt om een nauwgezet productieproces dat alle noodzakelijke procedures en regels volgt. We vragen daarvoor een behoorlijke inzet en flexibiliteit van onze medewerkers, maar daar staat ook wat tegenover. Dan kun je denken aan beloning boven CAO of aan personeelsuitjes, maar ook aan investeringen op het gebied van vitaliteit en scholing. Zo leiden we onze medewerkers zelf op. Bij het stansen, vouwen en plakken van medicijndoosjes gaat het om speciale grafische disciplines die je nergens anders kan leren. We hebben een mix van jongere en oudere medewerkers en voor allemaal is het van belang dat ze blijven mee ontwikkelen binnen ons bedrijf. Dit moet natuurlijk wel mogelijk zijn. Wanneer je een drukker vraagt wat hij tot zijn pensioen wil doen, is het antwoord waarschijnlijk dat hij drukker wil blijven. En dit is op zich ook prima. Het kan echter gebeuren dat dit niet vol te houden is. Misschien kan hij het tempo niet meer bijbenen of wordt het te vermoeiend om te werken in ploegendiensten. De pensioenleeftijd ligt hoog en mensen moeten zowel mentaal als fysiek fit blijven. Je kunt al in een vroeg stadium naar oplossingen voor de inzetbaarheid kijken. En dan hopen wij natuurlijk dat die duurzame oplossingen bij Van Eerd mogelijk zijn.”

NAAR EEN PARAPLU VOOR DUURZAME INZETBAARHEID

Irene was meteen enthousiast toen ze werd gevraagd mee te doen met de pilot van ‘Create your future’. “We zaten in een bewustzijnsfase om meer aandacht te geven aan duurzame inzetbaarheid, maar we hadden hier nog geen concrete paraplu voor. In jaargesprekken vroegen we medewerkers wel naar hun ambities en loopbaan, maar hier werd niet erg op gefocust. Veel leidinggevenden vonden het ook een lastig onderwerp. Het komt mogelijk over als bemoeizucht en inbreuk op privé-keuzes. We wilden het thema van duurzame inzetbaarheid beter en regelmatiger aan bod laten komen in de gesprekken. Maar hoe kunnen onze leidinggevenden dit nu het beste aanpakken? Hoe zorg je ervoor dat onze medewerkers nadenken over de toekomst van hun inzetbaarheid in ons bedrijf? Via het project van het A&O Fonds hebben we met het GOC workshops ingericht op dit thema voor ons middenkader. Eind 2018 zijn zes leidinggevenden getraind om de inzetbaarheid van medewerkers goed bespreekbaar te maken. Ook leerden zij signalen op te pakken die de inzetbaarheid in gevaar kan brengen. Denk aan zaken op het gebied van gezondheid, privé-situatie, werksfeer en fitheid voor de baan op langere termijn.”

KENNIS TOEPASSEN IN JAARGESPREKKEN

De eerste resultaten van het project konden al snel getest worden. Irene duidt: “Begin 2019 vonden de jaargesprekken weer plaats met de medewerkers. De kennis die de leidinggevenden hadden opgedaan over het onderwerp duurzame inzetbaarheid, konden zij toepassen in de gesprekken. Hoewel dit redelijk goed ging, bleef het een moeilijk onderwerp. Het is een proces waarin we steeds stapjes moeten zetten. Met de trainer werden de workshops geëvalueerd en nieuwe actiepunten opgepakt. Een volgende stap werd dat we medewerkers zelf vooraf beter laten nadenken over het onderwerp. Zij vullen ter voorbereiding van het jaargesprek een document in. Hier hebben we specifieke vragen over hun inzetbaarheid aan toegevoegd. Dit jaar hebben ze er goed over nagedacht en verliepen de gesprekken hierover alweer beter. Wanneer ze echt geen idee hebben wat ze in de toekomst moeten doen of hoe ze dit moeten bekijken, zetten we soms een loopbaanscan in. De trainingen met leidinggevenden krijgen ook een vervolg. Hier wordt nog over nagedacht. Ook doen we in 2020 een nulmeting met een uitgebreid preventief medisch onderzoek waarbij ook vitaliteitszaken als stress, balans werk/privé en werksfeer aan de orde komen. Uiteindelijk komen we zo tot een duurzaamheidsbeleid met de juiste interventiemogelijkheden.”

 INZETBAARHEID TIJDENS CORONACRISIS

De huidige coronacrisis heeft de wereld even helemaal op zijn kop gezet. Toch betekent dat niet dat Van Eerd de zorg voor haar medewerkers anders aanpakt. “Deze periode is een goed voorbeeld van hoe we met elkaar omgaan en hoe we inzetbaar blijven. Als toeleverancier van de farmaceutische branche staat de productie niet stil. Onze doosjes zijn voor onze klanten noodzakelijk om vaak levensreddende medicijnen te kunnen leveren. Het is dus van groot belang dat we op volle toeren blijven draaien. Bij de eerste signalen van de coronacrisis hebben we al een plan van aanpak gemaakt. We hebben bijvoorbeeld geïnventariseerd wie problemen zou krijgen wanneer kinderen niet meer naar school kunnen. Op basis daarvan kijken we hoe we dit samen kunnen oplossen. Moet je bijvoorbeeld echt thuis zijn in de ochtenden, maar heb je juist ochtenddienst? Dan kijken we of de avonddienst een oplossing is. Maar het gebeurt ook dat medewerkers juist aangeven dat ze willen bijspringen waar het extra nodig is. Diverse collega’s willen hun vakantie annuleren, omdat ze nergens meer naartoe kunnen. Ze mochten van ons de meivakantie uit het rooster halen. Voor de zomervakanties is een speciale regeling getroffen omdat we het belangrijk vinden dat medewerkers een periode afstand nemen van het werk om tot rust te komen. Dit ook omdat niet iedereen later in het jaar tegelijk op vakantie kan gaan. We zien een grote betrokkenheid bij onze medewerkers en doen een petje af voor ieders inzet.”

EEN DUURZAME OLIEVLEK

Er is bij Van Eerd een stevige basis gelegd voor een toekomst met duurzaam inzetbare medewerkers. Het project heeft voor het verpakkingsbedrijf duidelijk het startsein gegeven om gerichter bezig te zijn met duurzame inzetbaarheid. “Het is als een olievlek verder verspreid binnen het bedrijf”, besluit Irene. Ze adviseert bedrijven dan ook zeker de unieke kans te grijpen om mee te doen met het subsidieproject. “Het is een eyeopener geweest voor onze afdelingshoofden. Vanuit de trainingen hebben we mooie vervolgstappen gezet en hier zijn we nog lang niet klaar mee. We gaan naar een breed duurzaamheidsbeleid.”