//

Veel geleerd over mijzelf


Op 7 juli 2022 is de cursus Praktisch leidinggeven afgesloten met korte presentaties door de deelnemers. In zes cursusdagen kregen de deelnemers de nodige kennis en hulpmiddelen aangereikt.
Bij de meeste onderwerpen was de communicatie het belangrijkst. Zo bleek uit de gehouden presentaties.  Cursisten gaven aan veel geleerd te hebben over zichzelf maar ook juist van elkaar. Het bewustzijn dat zij in hun leidinggevende taak een rolmodel zijn voor de collega’s en dat je daarmee invloed uitoefent op de sfeer op de werkvloer gaf al direct resultaat. Ook de gesprekstechnieken die ze aangereikt kregen, blijken hun vruchten af te werpen. “Ik laat mij niet meer overmannen door de situatie.” zei een deelnemer. “In zo’n geval neem ik eerst afstand en bereid ik het gesprek dat moet volgen goed voor”.

Voor de meer ervaren cursisten was niet alles wat ze leerden nieuw maar vaak wel een bevestiging dat ze zaken op een goede manier aanpakken. Dat versterkte hun zelfvertrouwen. Zo heeft iedereen op zijn/haar eigen manier een goede stap vooruit kunnen maken. De cursisten vonden unaniem de cursus waardevol en gingen tevreden met het getuigschrift en een bos bloemen naar huis.