//

In company opleidingstraject vouwplakafdeling Hassink


Hassink B.V. zet hoog in op professionaliteit, flexibiliteit en het werken met de allernieuwste technieken. Voor het realiseren van hun doelen klopte het bedrijf aan bij GOC voor een in company traject. De medewerkers van de vouwplakafdeling zijn inmiddels gestart met hun opleiding Machine operator vouwplakken.

Deze scholing is voor het bedrijf in Haaksbergen ontwikkeld om het niveau en de vakkennis van de betreffende medewerkers te verhogen. En omdat het in companytraject is, wordt het geleerde ook direct in praktijk gebracht.

In de opleiding machine operator vouwplakken gaat het om het kennen van de bedieningsaspecten van de machine, het kunnen uitvoeren van de basis instellingen voor een nieuwe order en het op correcte wijze kunnen omgaan met de in het proces toegepaste gereedschappen, hulpmiddelen en materialen. Na afloop van deze module zijn de medewerkers in staat om de elementaire handelingen tijdens het voorbereiden en inrichten van de vouwplakmachine uit te voeren.

Voor dit opleidingstraject maakt Hassink gebruik van een stimuleringsregeling van het A&O Fonds Grafimediabranche.

Voor een groot opleidingsaanbod geldt een subsidie van 40%. Dit geldt uitsluitend voor medewerkers in vaste dienst. Zowel opleidingen op basis van open inschrijving als ook maatwerkopleidingen binnen het bedrijf komen hiervoor in aanmerking. Alle informatie over deze regeling is te vinden op de site van het A&O Fonds.