//

Bedrijven aan de slag met duurzame inzetbaarheid en toekomstgerichte scholing


Logo van CREATE your future

Op 17 september is de subsidieregeling voor toekomstgerichte scholing en duurzame inzetbaarheid op maat gepresenteerd door het A&O Fonds Grafimediabranche. De belangstelling onder bedrijven om hiermee aan de slag te gaan blijkt erg groot te zijn.

Bij een groot aantal bedrijven zijn oriënterende gesprekken gevoerd om de specifieke vraag in kaart brengen. De gemene deler is dat duurzame inzetbaarheid met het oog op de toekomst voor alle bedrijven een zorg is. Wat wel sterk verschilt is hoe de situatie op dit moment is. Er zijn bedrijven die nu al grote moeite hebben om met het huidige personeelsbestand de bedrijfs- en/of productiedoelstellingen te halen. Andere bedrijven zien dat vooral als een risico voor de toekomst en koppelen dat ook aan een bredere strategie waarin ze kijken hoe ze zich willen positioneren in de markt.

Binnen duurzame inzetbaarheid zijn verschillende thema’s te onderscheiden. In de gesprekken komen alle thema’s langs, maar het thema vitaliteit van de medewerkers in de productie komt het vaakst voorbij. In het verlengde daarvan is het terugdringen van een hoog ziekteverzuim een belangrijke doelstelling op de korte en middellange termijn.

Inmiddels worden de eerste activiteiten bij een aantal bedrijven al opgestart.
Mis deze kans niet! Verken waar voor jouw bedrijf de uitdagingen liggen en welke stappen gezet kunnen worden. Een oriënterend gesprek is gratis. Mail naar [email protected] of meld je hier aan.