//

Economische rapportage grafimediabranche 2019-2020


De nieuwe economische rapportage over de ontwikkelingen binnen de grafimediabranche geeft voor het eerst een compleet beeld van de gevolgen van de coronacrisis voor grafische bedrijven. Hiervoor zijn de maandelijkse omzetcijfers, het aantal faillissementen en de werkloosheid van januari t/m december 2020 in kaart gebracht. 

Uit de cijfers blijkt dat de branche al matig aan het jaar 2020 begon, maar vervolgens te maken kreeg met dramatische gevolgen van de lockdown in de horeca, evenementenbranche, theaters, musea en de reissector. Allemaal sectoren die veel drukwerk laten maken om met hun doelgroepen te kunnen communiceren. De cijfers worden afgezet tegen die van de totale industrie, en dan blijkt ineens hoe groot de gevolgen voor de branche zijn geweest, en nog steeds zijn. Positief is dan weer dat deze sterke omzetkrimp zich nog niet in dezelfde mate vertaald heeft in meer faillissementen en werkloosheid. Er is wel sprake van enige toename in 2020, maar vallen voorlopig behoorlijk mee. De cijfers laten anderzijds ook zien dat de branche veerkrachtig is, doordat eruit blijkt dat de omzet zich snel weer kan herstellen als de lockdown versoepeld wordt.

Naast de coronagevolgen geeft het rapport veel gedetailleerde financiële cijfers over de afgelopen jaren. Daaruit blijkt naast een structureel voortgaande krimp gelukkig ook een voortgaand herstel van het bedrijfsrendement. De cijfers laten zien dat er bedrijven zijn die het financieel goed gedaan hebben in de afgelopen jaren. Daarbij gaat het enerzijds om verpakkingsdrukkerijen, maar ook om moderne grafische bedrijven die zich weten aan te passen aan de innovatieve eisen van vandaag. Een groeiende zorg blijft de (toekomstige) beschikbaarheid van grafisch opgeleid personeel. De verwachting is dat dit ook voor de komende jaren een belangrijk aandachtspunt voor de gehele branche zal blijven. Door vergrijzing zullen er komende jaren grote groepen ervaren grafici de branche verlaten, en deze zullen (deels) vervangen moeten worden door nieuwe vakmensen die een belangrijke bijdrage zullen moeten leveren aan de innovaties binnen de bedrijven.

Voor het snel inzetbaar maken van nieuwe mensen heeft GOC in opdracht van het A&O Fonds de BBL-opleiding Grafisch operator ontwikkeld voor mbo niveau 2 en inmiddels zijn er al jonge grafici doorgestroomd naar niveau 3. En voor het instellen en bedienen van een digitale printer kan een leerling ook direct instromen op mbo niveau 3.

Het rapport is te downloaden of via [email protected] digitaal aan te vragen.