//

Gevolgen coronacrisis voor grafimediabranche


Omzet ontwikkeling grafiek

Uit cijfers van CBS blijkt dat de omzet in de branche vooral in april sterk daalde. 2020 begon voor de branche al niet rooskleurig, maar in maart begon de omzet al met 18% terug te lopen t.o.v. maart 2019. In april was de totale omzetdaling al 43% ten opzichte van april 2019. Vooral de export van in Nederland geproduceerd drukwerk liep sterk terug (-60%), maar ook de binnenlandse vraag liep met een derde terug. Over mei zijn nog geen omzetcijfers beschikbaar.

Het aantal faillissementen is over de eerste vijf maanden van dit jaar tweemaal zo hoog als in 2019. Er is echter (nog) geen sprake van een piek in het aantal faillissementen. Het gaat meer om een trendbreuk in ongunstige richting. Het aantal faillissementen liep de laatste twee jaar gestaag terug, en deze trend is nu weer de verkeerde kant op aan het gaan.

Dit zelfde vindt ook plaats bij de werkloosheid in de branche. Aan de gestage daling van de werkloosheid kwam in maart een einde. Eind februari was de werkloosheid met 6,2% het laagst sinds de vorige economische crisis (2008). De werkloosheid is inmiddels weer aan het toenemen. In mei is deze 6,6% van het aantal verzekerden binnen de branche. Gunstig is dat de instroom in de ww in mei duidelijk lager is dan in april het geval was. De toename van het werkloosheidspercentage in mei is voornamelijk toe te schrijven aan de sterke afname van de uitstroom uit de ww. Verder blijkt dat jongere werknemers (<30 jaar) verhoudingsgewijs sterker worden getroffen door ontslag dan oudere werknemers (>40 jaar). Dit betekent tevens dat de leeftijdsopbouw weer verder vergrijst door de coronacrisis.