//

Grafimedia in cijfers 2016


Deze publicatie geeft voor de grafimediabranche een groot aantal cijfers over de economische ontwikkelingen, het aantal ledenbedrijven van de werkgeversorganisatie KVGO, de arbeidsmarkt en het beroepsonderwijs. 2016 is uitgeroepen tot het jaar waarin de economische crisis achter ons wordt gelaten en de economie en werkgelegenheid weer groeien. De cijfers in deze uitgave laten zien in hoeverre deze ontwikkeling ook opgaat voor de grafische bedrijven en hun werknemers.

Alle gegevens zijn zorgvuldig bijeengebracht en komen uit officiële bronnen als CBS, UWV en DUO, of zijn door GOC verzameld via eigen onderzoek onder de bedrijven. De bron van alle gepresenteerde gegevens wordt steeds vermeld. De tabellen en grafieken spreken grotendeels voor zich en worden daarom slechts in korte bewoordingen toegelicht. Voor een uitgebreide trendanalyse om de ontwikkelingen in de branche te duiden, verwijzen we naar onze publicatie Trends.

Download grafimedia in cijfers 2016