//

Met nieuwe SLIM-subsidie leer- en ontwikkelcultuur bevorderen


Vanaf 2 maart kunnen mkb-bedrijven gebruik maken van een nieuwe subsidieregeling van de overheid, de SLIM-regeling. Het kabinet wil met deze regeling het leren en ontwikkelen van medewerkers in hun werkend leven stimuleren en het vanzelfsprekend maken in het mkb. Een regeling die bijdraagt aan het goed inzetbaar houden van mensen op de arbeidsmarkt en die ervoor zorgt dat mensen hun werk leuk blijven vinden.

Onder de SLIM-regeling vallen de volgende activiteiten:

het maken van een toekomstgericht scholings- en ontwikkelplan
loopbaan- en ontwikkeladviezen
het ontwikkelen van een methode die werknemers stimuleert hun kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen
het bieden van een praktijkplaats in de derde leerweg
Wil je als mkb-bedrijf gebruik maken van deze regeling en zelfstandig de SLIM-subsidie aanvragen? GOC ondersteunt je hier graag bij. Aanmelden kan van 2 tot en met 31 maart 2020.

Daarnaast dienen GOC en het A&O Fonds Grafimediabranche een aanvraag in voor de bedrijven binnen de branche. Wil je aansluiten bij deze aanvraag, meld je dan voor 1 april aan via: [email protected].

Via deze link kom je terecht bij het document dat de overheid hierover heeft opgesteld.