//

Opleiden, kan ik dat ook zelf?


Steeds meer grafische bedrijven willen een actievere rol hebben in het opleiden van de eigen medewerkers. Maar hoe doe je dat? En hoe combineer je de opleidingen van een externe opleider met eigen interne opleidingsactiviteiten? Tobi Boas, onderwijskundig adviseur bij GOC, vertelt je er meer over!

Wanneer je als bedrijf zelf een grotere rol gaat spelen in het opleiden van je medewerkers, dan hanteer je daarin bij voorkeur een hybride opleidingsmodel, waarin verschillende manieren van leren een plek krijgen: Medewerkers leren deels door te doen, op de werkvloer. Ook doen ze nieuwe kennis en vaardigheden op door coaching, begeleiding of samenwerking met collega’s. Tot slot volgen ze cursussen, trainingen of opleidingen van een externe opleider als GOC en soms van het bedrijf zelf.

De 70:20:10-regel
Die combinatie van leervormen is belangrijk. Werkenden leren namelijk op drie verschillende manieren. 70% van het leren vindt plaats door werkervaring, 20% door sociale interacties en 10% door formele scholing en training. Die 70% wordt vaak ongepland en informeel leren genoemd. De 10% is gepland en formeel. De 20% kan zowel formeel als informeel zijn.

Combineren van de drie leervormen
Het model achter deze percentages is in 2002 door Charles Jennings geïntroduceerd. Zoals veel modellen is het een eigen leven gaan leiden. De 70:20:10-verhouding wordt vaak als absoluut beschouwd, terwijl Jennings zelf aangeeft dat het niet zo zwart-wit ligt. Afhankelijk van het type werk en de situatie kunnen de verhoudingen heel anders liggen. Daarnaast is de truc vooral hoe je alle drie de vormen combineert zodat ze elkaar versterken.

Grotere rol voor de eigen organisatie
De grote meerwaarde van het model zit uiteindelijk in de aandacht die er is ontstaan voor leren in de praktijk, tegenwoordig ook wel werkplekleren genoemd. Als je in de werkomgeving voor gunstige factoren zorgt, kan je als bedrijf zelf veel betekenen in de ontwikkeling van medewerkers. Gunstige factoren zijn bijvoorbeeld:

● wisselende werkzaamheden
● de juiste moeilijkheidsgraad
● experimenteermogelijkheden
● autonomie
● hulp van collega’s (de 20 % in het model)
● ondersteuning door leidinggevenden
● tijd voor feedback en reflectie.

In combinatie met een lerende houding van de werknemer zorgen dit soort factoren ervoor dat het werk zelf ook een leersituatie kan worden. Ze zijn een goede voorspeller dat medewerkers ontwikkelstappen maken door de manier waarop ze het werk uitvoeren en leren van de ervaringen die ze daarin opdoen. Bij voorbeeld het ad hoc moeten oplossen van een nieuw type storing, kan door een operator worden gezien als een leermoment als hij zelf het probleem heeft kunnen analyseren en ook zelf de juiste oplossing heeft kunnen bedenken.

Actief ondersteunen van werkplekleren
Als bedrijf kun je nog extra inspanningen verrichten om werkplekleren te stimuleren. Een beproefde methode is het beschikbaar stellen van relevante informatie die de werknemer op de werkplek kan gebruiken wanneer het nodig is. Denk bijvoorbeeld aan een stappenplan voor het onderzoeken van de storing. Dergelijke informatie moet praktisch, kort en bondig zijn en in een vorm worden aangeboden die zorgt voor snel begrip. Dit kan ook betekenen dat je afbeeldingen, video of gesproken instructies gebruikt in plaats van tekst. GOC ondersteunt grafische bedrijven om zulke leermiddelen te ontwikkelen. Onze kennis van grafische processen en didactiek staat daarbij garant voor effectieve oplossingen.

Performance support op de werkvloer
De behoefte aan zulk soort leermiddelen is vooral belangrijk wanneer:

● We een (ingewikkelde) taak of handeling moeten doen die weinig voorkomt;
● We op een andere manier moeten werken dan we gewend zijn;
● We acuut een probleem moeten oplossen.

Een groot verschil met traditioneel leren is dat de medewerker zelf bepaalt wanneer hij de informatie tot zich neemt. Het is ongepland. In de wereld van Learning en Development wordt deze benadering ook wel performance support genoemd, omdat het de medewerker direct ondersteunt bij zijn prestaties op de werkvloer.

Samen met GOC werkplekleren stimuleren
GOC helpt ook jouw grafische bedrijf graag bij het ontwikkelen en stimuleren van werkplekleren. Omdat de situatie en de leerdoelstellingen per organisatie verschillen, gaan we niet uit van een vast format. In plaats daarvan doorlopen we samen een traject waarbij we onder meer kijken hoe jouw medewerkers werken, hoe de onderlinge dynamiek is en welke leerondersteuning er nodig is. Op basis daarvan ontwikkelen we een aanpak, die we testen in een pilot. Zien we dat de aanpak werkt? Dan kunnen we die aanpak ook gebruiken voor andere werkplekken in de organisatie.

Geplande instructie, opleiding en scholing blijven belangrijk
Trainingen, cursussen en andere vormen van gepland leren vormen hebben een belangrijke plek naast werkplekleren. Ze zijn bijvoorbeeld onmisbaar wanneer een medewerker iets voor de eerste keer moet leren. Hierbij kun je denken aan een machineoperator die zich wil ontwikkelen tot technisch operator. Gepland leren is ook waardevol wanneer meer kennis, inzicht en uitleg nodig is op een bepaald gebied, bijvoorbeeld in het analyseren van productiegegevens. Dan is het waardevol en efficiënt wanneer medewerkers leren van een expert, zoals een praktijkopleider, trainer of docent.

Een eigen bedrijfsschool opzetten samen met GOC
Wil je zelf aan de slag met opleiden? Dan ondersteunen we je graag. We kunnen werkplekleren ondersteunen en inhoudelijke opleidingen verzorgen.

Benieuwd naar de mogelijkheden voor jouw organisatie? We komen graag langs om met je te sparren over een eigen bedrijfsschool! Maak een afspraak met een opleidingsadviseur via Henri van de Craats, [email protected] of 0318-539119.