//

Preventiemedewerker grafimedia- en communicatie-industrie


Preventiemedewerker grafimedia- en communicatie-industrie

Algemeen:  

Een preventiemedewerker biedt ondersteuning bij de zorg voor de dagelijkse gezondheid en veiligheid in het bedrijf. Elk bedrijf is verplicht om een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) te maken. Hierin staan de arbeidsrisico’s voor de medewerkers beschreven en de daarbij behorende preventieve maatregelen. Een preventiemedewerker helpt mee bij het opstellen en uitvoeren van de RI&E en het Plan van Aanpak. Hij of zij geeft ook advies over goed arbobeleid aan de directie, de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging. Elk bedrijf dient ten minste één preventiemedewerker aan te wijzen. In kleine bedrijven (25 medewerkers of minder) mag de directeur deze taak zelf uitvoeren, mits hij of zij over voldoende relevante kennis beschikt. Bij grotere bedrijven (meer dan 25 werknemers) zal er een (of meerdere) officiële preventiemedewerker moeten worden aangesteld.

Om aan de Arbowet te kunnen voldoen is het van belang dat de preventiemedewerker zijn / haar deskundigheidsniveau op peil houdt en met de ervaring en beschikbare middelen (bijv. tijd) de taken kan uitvoeren. Deze opleiding ondersteunt hierbij.

De opleiding is ontwikkeld door het Dienstencentrum en is gebaseerd op het materiaal van de ArboRI&E Grafimedia van de WAGG, de structuur van het boek ‘Preventiemedewerker in 100 vragen’ en op het kennisplatform voor en door preventiemedewerkers ‘InPreventie’.

Voor wie is de opleiding Preventiemedewerker grafimedia- en communicatie-industrie bedoeld?

Deze opleiding is bedoeld voor medewerkers die binnen het bedrijf zijn aangewezen om actief vorm te geven aan de uitvoering van het Arbobeleid en de RI&E met Plan van Aanpak. De medewerker is werkzaam als stafmedewerker, bijvoorbeeld HR-functionaris, of als leidinggevende binnen het bedrijf, zoals bijvoorbeeld bedrijfsleider, productieleider of directeur.

Wat leer je tijdens de opleiding Preventiemedewerker grafimedia- en communicatie-industrie?

 • Je leert welke taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden tot het werkveld van de preventiemedewerker behoren
 • Je krijgt inzicht in de arbeidsrisico’s in het (eigen) bedrijf, de preventieve maatregelen
 • Je leert over aansprakelijkheid, wettelijke bepalingen (Arbowet- en regelgeving) en hoe te handelen
 • Je leert in basis over de branche-specifieke Arbocatalogus thema’s, inclusief de RI&E met Plan van Aanpak
 • Je leert de werking van de Arbo RI&E Grafimedia. Deze wordt in basis behandeld en toegelicht
 • Je leert hoe je kunt adviseren naar de directie toe en hoe je kunt communiceren naar de medewerkers
 • Je leert hoe je werkinstructies en veiligheidsinstructies kunt opstellen en het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen
 • Je leert en krijgt handvatten over hoe je kunt omgaan met weerstand in het bedrijf
 • Je leert de vertaalslag te maken naar de praktijk, door het uitvoeren van een praktijkrondgang in het (eigen) bedrijf
 • Je leert van elkaar door ervaringen uit te wisselen tussen de deelnemers


Wat is het niveau van de opleiding Preventiemedewerker grafimedia- en communicatie-industrie?

De opleiding is geschikt voor medewerkers met een mbo werk- en denkniveau. Voor deze opleiding is geen minimaal vooropleidingsniveau vastgesteld. Praktische kennis van de Arbo RI&E Grafimedia (web-tool) is gewenst en enige ervaring in het Arbo-werkveld is een pré.


Wat is de duur van de opleiding Preventiemedewerker grafimedia- en communicatie-industrie?

De opleiding bestaat uit 4 dagdelen, die, indien mogelijk, in de bedrijven van de deelnemers zal worden gegeven om zo de praktijkrondgang mogelijk te maken. Daarnaast is er het eigen maken van de theorie door zelfstudie. De opleiding sluit af met een schriftelijk examen.


Verder ontwikkelen na deze opleiding?

Deze opleiding vormt een perfecte opstap naar de vervolgtraining ArboCoördinator, waarin wordt geleerd meer op tactisch niveau met het Arbobeleid en arbozorg aan de slag te gaan.

Dagdeel 1:

 • Introductie deelnemers
 • Functie, taken, positie, rol preventiemedewerker
 • Arbowet- en regelgeving
 • Arbo RI&E
 • Arbo Grafimedia en Arbocatalogus
 • Praktijkrondgang

Dagdeel 2:

 • De Arbeidshygiënische strategie
 • PBM’s
 • Arbodienst en Arbeidsinspectie
 • Arbo- en verzuimbeleid
 • PSA ‘van werkdruk naar werkplezier’
 • Fysieke belasting

Dagdeel 3:

 • Machineveiligheid
 • Geluid
 • Gevaarlijke stoffen incl. VIB, CMR, VOS, wasmiddelen K0-K4, ADR, PGS15
 • Oplosmiddelenreductie
 • Bijzondere groepen
 • BHV

Dagdeel 4:

 • Risicovolle werkzaamheden, o.a. werken op hoogte
 • Werkinstructies, veiligheidsinstructies
 • Omgaan met weerstand: verandermanagement
 • Gedragsverandering en communicatie
 • Veiligheidscultuur
 • Toepassing in de praktijk van het eigen bedrijf

€ 1.200,- (excl. btw)

Bestaat uit:

 • leskosten
 • literatuur & materiaal
 • online leeromgeving
 • catering

Subsidie mogelijkheden

Nog geen ervaringsverhalen beschikbaar

Groepsgrootte:

Maximaal 10 personen

Duur en studiebelasting:

4 afzonderlijke dagdelen van 9.30-12.30 uur

Toetsing en afsluiting:

Je sluit de opleiding af met een schriftelijk examen. Bij een positief examenresultaat ontvang je het diploma Preventiemedewerker Grafimedia – en Communicatie Industrie. Deze wordt erkend door de sociale partners (waaronder ook het KVGO).

Inschrijfformulier

Plaats en data

04 juni 2024, Veenendaal

Bel voor vrijblijvend advies van onze adviseurs:

(0318) 539 119

of stel je vraag per e-mail

Gerelateerde opleidingen

ArboCoördinator