//

Scholing voor uitzendkrachten van Manpower


In de functie van repromedewerker, scan -, print operator en dtp’er werken diverse mensen via uitzendbureau Manpower bij Xerox Manufacturing in Venray en andere Xerox vestigingen. Voor deze uitzendkrachten, maar ook voor de medewerkers in vaste dienst bij Manpower heeft GOC een opleidingsprogramma gemaakt waarbij kennis en vaardigheden worden verhoogd en inzicht in kwaliteit en communicatie worden verbeterd.

Er blijkt behoefte te zijn om medewerkers meer uit te dagen en een grotere betrokkenheid bij de organisatie te creëren. Dit was ook de vraag van account specialist Hermien Gaasbeek van Manpower en opdrachtgever Xerox.

Voor alle betrokken medewerkers met verschillende functieprofielen is één basisprogramma van vier dagen ontwikkeld. Daarnaast is in het programma ruimte voor relevante onderwerpen, die specifiek zijn bij de verschillende functieprofielen. Naast dit dynamisch lesprogramma is er voor enkele medewerkers nog een verdiepingsmodule ontwikkeld.

Voor de functieprofielen ordermanager en workflowmanager komt een apart scholingsprogramma. Waarin het benutten van commerciële kansen of uitbreiding van de dienstverlening naar de klant. Voor de workflowmanager richt de kennisverbreding zich op het beheersen van het gehele printproces.

Bij de ontwikkeling van dit maatwerkprogramma is docent digitaal drukken, Erna Leenaarts, betrokken. Ze kon gelijk inspelen op de vraag van Hermien omdat zij bij Xerox heeft gewerkt.