//

Subsidieregeling voor begeleidingstaken praktijkopleiders


Subsidie voor praktijkopleiderstaken

Steeds meer bedrijven informeren naar financiële ondersteuning voor inwerk- en begeleidingsactiviteiten van praktijkopleiders in het bedrijf. De inzet van praktijkopleiders neemt toe nu na jarenlange krimp weer nieuwe werknemers worden aangenomen.

Het leren of bijscholen via ‘werkplekleren of training on the job’ is een noodzaak om nieuwe werknemers functie technisch wegwijs te maken binnen het bedrijf. Ook het begeleiden van BBL leerlingen is een taak die bij een praktijkopleider thuis hoort. Goed opgeleide werknemers leveren betere prestaties, waardoor de algemene kwaliteit van het werkproces in het bedrijf een positieve stimulans krijgt.

Met de subsidieregeling Praktijkopleiders geeft het A&O invulling aan de specifieke wens van de bedrijven. Het Fonds stelt in 2020 subsidie beschikbaar voor studiebegeleidingstaken en/of taken bij het inwerken op de machines van nieuwe collega’s door gecertificeerde praktijkopleiders.

Ook de gecertificeerde opleiding Praktijkopleider wordt gesubsidieerd. Deze valt onder de subsidieregeling Printmedia opleidingen.

Meer informatie over deze regeling is te vinden onder subsidieregelingen‘.